ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐỢT TUYỂN SINH NĂM 2023
Lưu ý: những mục đánh dấu (*) là bắt buộc nhập
Thông tin thí sinh
Thông tin đăng ký xét tuyển

Lưu ý: Vui lòng chọn Hình thức xét tuyển đăng ký
Hình thức xét tuyển Điểm THPT quốc gia

Kết quả điểm các tổ hợp môn

TT Tổ hợp môn Tổng điểm tổ hợp môn Tổng điểm
1 (A00):Toán, Lý, Hóa
2 (A01):Toán, Lý, Tiếng Anh
3 (D01):Văn, Toán, Tiếng Anh
4 (C01):Toán, Lý, Văn
5 (C00):Văn, Sử, Địa
6 (C19):Văn, Sử, GDCD
7 (C20):Văn, Địa, GDCD
Tổ hợp môn có điểm cao nhất Tổng điểm tổ hợp môn Tổng điểm
Hình thức xét tuyển Điểm cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12
0.00 điểm
0.00 điểm
0.00 điểm
0.00 điểm
0.00 điểm
0.00 điểm
0.00 điểm
0.00 điểm

Kết quả điểm các tổ hợp môn

TT Tổ hợp môn Điểm tổ hợp môn
chưa bao gồm điểm ưu tiên
Điểm xét tuyển
1 (A00):Toán, Lý, Hóa
2 (A01):Toán, Lý, Tiếng Anh
3 (D01):Văn, Toán, Tiếng Anh
4 (C01):Toán, Lý, Văn
5 (C00):Văn, Sử, Địa
6 (C19):Văn, Sử, GDCD
7 (C20):Văn, Địa, GDCD
Tổ hợp môn có điểm cao nhất Điểm tổ hợp môn
chưa bao gồm điểm ưu tiên
Điểm xét tuyển
Hình thức xét tuyển Điểm cả năm lớp 12

Kết quả điểm các tổ hợp môn

TT Tổ hợp môn Tổng điểm tổ hợp môn Tổng điểm
1 (A00):Toán, Lý, Hóa
2 (A01):Toán, Lý, Tiếng Anh
3 (D01):Văn, Toán, Tiếng Anh
4 (C01):Toán, Lý, Văn
5 (C00):Văn, Sử, Địa
6 (C19):Văn, Sử, GDCD
7 (C20):Văn, Địa, GDCD
Tổ hợp môn có điểm cao nhất Tổng điểm tổ hợp môn Tổng điểm
Hoàn tất đăng ký

Chọn mã khác