ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐỢT TUYỂN SINH NĂM 2024
Lưu ý: những mục đánh dấu (*) là bắt buộc nhập
Thông tin thí sinh
Địa chỉ thường trú
Địa chỉ nhận giấy báo
Thông tin đăng ký xét tuyển

Lưu ý: Vui lòng chọn Hình thức xét tuyển đăng ký
Hình thức xét tuyển Điểm THPT quốc gia

Kết quả điểm các tổ hợp môn

TT
Tổ hợp môn
Tổng điểm tổ hợp môn
Tổng điểm
1
(A00):Toán, Lý, Hóa
2
(A01):Toán, Lý, Tiếng Anh
3
(D01):Văn, Toán, Tiếng Anh
4
(C01):Toán, Lý, Văn
5
(C00):Văn, Sử, Địa
6
(C19):Văn, Sử, GDCD
7
(C20):Văn, Địa, GDCD
TT
Tổ hợp môn có điểm cao nhất
Tổng điểm tổ hợp môn
Tổng điểm
1
2
3
Hình thức xét tuyển Điểm cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12
Môn
Điểm cả năm lớp 11
Điểm HK1 lớp 12
Điểm TB
Toán
0.00 điểm
Văn
0.00 điểm
0.00 điểm
Hóa
0.00 điểm
Sử
0.00 điểm
Địa
0.00 điểm
Tiếng Anh
0.00 điểm
GDCD Giáo dục công dân
0.00 điểm

Kết quả điểm các tổ hợp môn

TT
Tổ hợp môn
Điểm tổ hợp môn
chưa bao gồm điểm ưu tiên
Điểm xét tuyển
1
(A00):Toán, Lý, Hóa
2
(A01):Toán, Lý, Tiếng Anh
3
(D01):Văn, Toán, Tiếng Anh
4
(C01):Toán, Lý, Văn
5
(C00):Văn, Sử, Địa
6
(C19):Văn, Sử, GDCD
7
(C20):Văn, Địa, GDCD
TT
Tổ hợp môn có điểm cao nhất
Điểm tổ hợp môn
chưa bao gồm điểm ưu tiên
Điểm xét tuyển
1
2
3
Hình thức xét tuyển Điểm cả năm lớp 12

Kết quả điểm các tổ hợp môn

TT
Tổ hợp môn
Tổng điểm tổ hợp môn
Tổng điểm
1
(A00):Toán, Lý, Hóa
2
(A01):Toán, Lý, Tiếng Anh
3
(D01):Văn, Toán, Tiếng Anh
4
(C01):Toán, Lý, Văn
5
(C00):Văn, Sử, Địa
6
(C19):Văn, Sử, GDCD
7
(C20):Văn, Địa, GDCD
TT
Tổ hợp môn có điểm cao nhất
Tổng điểm tổ hợp môn
Tổng điểm
1
2
3
Hoàn tất đăng ký
Tôi xin cam đoan những thông tin trên đúng sự thật
Chọn mã khác